Výzva VV SZJ 1/2023 na verejné pripomienkovanie

VV SZJ zverejňuje na verejné pripomienkovanie
VÝZVA SZJ 01 /2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kondičnej prípravy a lokálnych sústredení v roku 2023
Pripomienky a podnety zasielajte na sekretariát SZJ szj@sailing.sk do 1.9.2022.

Prílohy :
1615_VYZVA 1_2023_na_pripomienkovanie.docx

Informáciu vložil : Marián Babjak  16.06.2022