CTK352 O pohar starostu obce Kaluza - prelozeny

Dávam info ohľadom preteku ČTK 352 ..O pohár starostu obce Kaluža ktorý by sa mal konať 25.6.
Budeme ho musieť z technických pričiň preložiť na iný dátum.
Radovan Max

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  20.06.2022