Smernica TR5 na verejné pripomienkovanie

VV SZJ zverejňuje na verejné pripomienkovanie:
SMERNICA SZJ F5 (skrátený názov TR5)
Smernica určuje princíp financovania športovej reprezentácie Slovenského zväzu jachtingu.
Podstatné zmeny:
1. zavedenie Juniorskej olympijskej reprezentácie
2. Povinnosti (povinné podujatia) OR, JOR a ŠR
3. Zmena spôsobu financovania povinných podujatí pre OR, JOR a ŠR
4. Rozpočtovanie povinných podujatí
5. Reprezentačné oblečenie
Upravované časti smernice sú zvýraznené.
Pripomienky a podnety zasielajte na sekretariát SZJ szj@sailing.sk do 1.9.2022.

Prílohy :
1617_F5_TR5_2022__na pripomienkovanie.pdf

Informáciu vložil : Marián Babjak  22.06.2022