Výzva VV SZJ 2/2023 na verejné pripomienkovanie

VV SZJ zverejňuje na verejné pripomienkovanie:
VÝZVA SZJ 2/2023 na predkladanie žiadostí o reprezentačné sústredenia a trénerskú podporu na vrcholných podujatiach v roku 2023
Pripomienky a podnety zasielajte na sekretariát SZJ szj@sailing.sk do 1.9.2022.

Prílohy :
1618_F5_TR5_2022__na pripomienkovanie.pdf

Informáciu vložil : Marián Babjak  22.06.2022