Preloženie pretekov SP ALT ILCA na MMSR - VC Slovenska 2023

Uznesením VV ALT ILCA sú preteky Slovenského pohára: ILCA 6 ČTK 253 - Fiving Cup - 12 hodinovka, ILCA 4 ČTK 105 - Pohár SNP a ILCA 7 ČTK 105 - Pohár SNP preložené na preteky ČTK 260 MMSR - Veľká cena Slovenska 2023.

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  29.08.2023