Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2017

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 881341 410 2150
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 877751 476 1844
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 512945 195 2630
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 LASER RADIAL 165052 62 2662
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 BIC TECHNO 293 160663 98 1639
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 VAURIEN 152702 70 2181
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 MICRO CLASS 150233 57 2636
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 420 92978 48 1937
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 FINN 75297 38 1982
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 470 21864 9 2429
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 NETRIEDOVÉ LODE 19436 22 883
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 ORC Club 13235 5 2647
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 LASER STANDARD 13029 5 2606
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 LASER 4.7 9545 4 2386
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 RS FEVA 956 3 319

    Verzia pre tlač