Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : zástupca ALT námorný a kajutový jachting
Meno : Peter Repáň
Adresa : Pustá dolina 18
Obec : Prešov
PSČ : 080 01
Tel.práca : 051 7580 560
Tel.domov :
Fax : 051 7580 573
Mobil : 0905 642 151
E-mail : peter.repan@pce.sk
WWW :
Peter Repáň
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :