Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda Trénerskej komisie
Meno : Matej Brestovský
Adresa : Bobrovec 402
Obec : Bobrovec
PSČ : 032 21
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0903 721 469
E-mail : matej.brestovsky@gmail.com
WWW :
Matej Brestovský
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :