Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda Súťažnej komisie
Meno : Milan Loukota
Adresa : Veľký Grob 546
Obec : Veľký Grob
PSČ : 925 27
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0903 480 324
E-mail : loukota@sailing.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :