Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda medzinárodnej a rozhodcovskej komisie
Meno : Dušan Vanický
Adresa : Bystrická 4
Obec : Košice
PSČ : 040 11
Tel.práca : 055 6013 111
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 907 905 558
E-mail : vanicky@rasax.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :