Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda Hospodárskej komisie
Meno : Igor Lehota
Adresa : Komenského 501/28
Obec : Námestovo
PSČ : 029 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 905 397 986
E-mail : igor@leka.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :