Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 011 - KVO Piešťany
Funkcia : predseda KVO Piešťany
Meno : Psalman Miloslav
Adresa : Dlhá 31
Obec : Piešťany
PSČ : 921 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax : 033 7725 267
Mobil : 0905 609 754
E-mail : cetem@stonline.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :