Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 106  
Názov pretekov : VDG CUP 2023  
Dátum : 30.09.2023 - 01.10.2023  
Miesto : Gabčíkovo  
Triedy a koeficienty : KJP-3  
Usporiadateľ : YC Dynamo  
Riaditeľ pretekov : NULL  
Hlavný rozhodca : Kolenčiak Róbert  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku