Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 119  
Názov pretekov : Štafetové preteky  
Dátum : 07.10.2023 - 08.10.2023  
Miesto : Gabčíkovo  
Triedy a koeficienty : RSF-2 OPT-2 L47-2 NL-2  
Usporiadateľ : JK Tatran  
Riaditeľ pretekov : Michal Andel  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku