Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 161  
Názov pretekov : Zastavené vetry  
Dátum : 19.09.2022 - 20.09.2022  
Miesto : Slnava  
Triedy a koeficienty : KJP-2  
Usporiadateľ : TJ Slnava Piestany  
Riaditeľ pretekov : Tomáš Ilenčík  
Hlavný rozhodca : Prišticová Júlia  
Rozhodcovia : Orviská Antónia  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku