Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 210  
Názov pretekov : Modrá Stuha Oravi  
Dátum : 24.09.2022 - 25.09.2022  
Miesto : Orava  
Triedy a koeficienty : 420-3 OPT-3 FIN-3 LAS-3 LAR-3 L47-3 KJP-3  
Usporiadateľ : TJ Slávia Dolný Kubín  
Riaditeľ pretekov : Ľudovít Planéta  
Hlavný rozhodca : Mydlík Martin  
Rozhodcovia : Lehota Igor, Urík Jaroslav  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku