Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 454  
Názov pretekov : Veľká cena Slovenska  
Dátum : 24.09.2022 - 24.09.2022  
Miesto : Kurinec, Rimavská Sobota  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadateľ :  
Riaditeľ pretekov : Kovač Peter  
Hlavný rozhodca : Jankovic Jozef  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku