Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 5049  
Názov pretekov : COACH REGATTA 3 BREST  
Dátum : 29.09.2022 - 02.10.2022  
Miesto : Brest (FRA)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadateľ : FRA  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku