Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6072  
Názov pretekov : M CŘ Raceboard  
Dátum : 22.09.2022 - 25.09.2022  
Miesto : Rozkoš (CZE)  
Triedy a koeficienty : RAC-8  
Usporiadateľ : CZE  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku