Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6088  
Názov pretekov : Europa CUP CZE  
Dátum : 23.09.2022 - 25.09.2022  
Miesto : Nechranice (CZE)  
Triedy a koeficienty : LAR-10 L47-10  
Usporiadateľ : CZE  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku