Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6103  
Názov pretekov : Memoria Jana Sedláka  
Dátum : 24.09.2022 - 25.09.2022  
Miesto : Brno (CZE)  
Triedy a koeficienty : VAU-6  
Usporiadateľ : CZE  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku