Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6113  
Názov pretekov : M POL Senior  
Dátum : 15.09.2022 - 18.09.2022  
Miesto : (POL)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadateľ : POL  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku