Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6130  
Názov pretekov : Satria Cup  
Dátum : 17.09.2022 - 18.09.2022  
Miesto : Rybník Amerika, Olomouc (  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadateľ : POL  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku