Slovenský zväz jachtingu

Adresa : Junácka 6
832 80 Bratislava
tel.: +421 2 4924 9206
Mobil: +421 918 529 304
fax: +421 2 4924 9206
e-mail: szj@sailing.sk
Web: www.sailing.sk
IČO: 30793211
DIČ: 2021879915
Účet: SK97 1100 0000 0026 2410 0279 BIC (SWIFT) TATRSKBX
 
Sekretariát SZJ
Výkonný výbor SZJ
Kontrolná komisia
Presedovia oblastí
Zuzana Vargová
generálna sekretárka
Kontakt
Marián Babjak
predseda SZJ
Kontakt
Štefan Brestovský
predseda Kontrolnej komisie
Kontakt
Igor Lehota
predseda KVO Orava
Kontakt
  Milan Loukota
predseda Súťažnej komisie
Kontakt
Ľuboš Kurej
člen Kontrolnej komisie
Kontakt
Boroš Milan
predseda KVO Bratislava
Kontakt
  Matej Brestovský
predseda Trénerskej komisie
Kontakt
Martin Peťko
člen Kontrolnej komisie
Kontakt
Psalman Miloslav
predseda KVO Piešťany
Kontakt
  Lenka Stoláriková
predseda Komisie mládeže
Kontakt
  Brestovský Matej
predseda KVO Liptovská Mara
Kontakt
  Dušan Vanický
predseda medzinárodnej a rozhodcovskej komisie
Kontakt
  Kurej Ľuboš
predseda KVO Šírava
Kontakt
  Igor Lehota
predseda Hospodárskej komisie
Kontakt
  Mokáň Miroslav
predseda KVO Domaša
Kontakt
  Brachtl Ivo
zástupca ALT okruhový jachting
Kontakt
   
  Peter Repáň
zástupca ALT námorný a kajutový jachting
Kontakt
   
  Patrik Pollák
zástupca ALT windsurfing a kitebording
Kontakt