Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Z��pisnice 
Názov : Z��pisnice VV SZJ rok 2009 
Súbor : ZapisyVV_2009.zip